Profil a služby

Poskytneme vám profesionálne služby, ktoré sú založené na dôvere, dlhodobej starostlivosti a individuálnom prístupe. Našim cieľom je vaša spokojnosť, finančná a časová prosperita.

Finančná rezerva

Vytvorenie finančnej rezervy je dôležité na bezpečné fungovanie každého človeka.
Myslite na nečakané udalosti alebo prípadnú stratu príjmu. 
 

Nové bývanie

Plánujete rekonštrukciu alebo kúpu nehnuteľnosti?
Posúdime vašu finančnú situáciu a poradíme vám. 
 

Finančné zabezpečenie detí

Pre každého rodiča je najdôležitejšie jeho dieťa.
Zabezpečte lepšiu finančnú budúcnosť svojim deťom aj vy. 
 

Ochrana majetku

Aj vo vašom živote môžu nastať nepredvídateľné situácie.
Buďte pripravený a o strechu nad hlavou či iný majetok určite neprídete. 

 

Plán vyplácania

Máte plány, sny, ale stále žiadne financie?
Nemusíte sa zbytočne zadlžovať úvermi. Pomôžeme vám vytvoriť plán vyplácania finančných prostriedkov v ten správny čas.   
 

Štátne podpory a daňové výhody

Aj vy by ste využili výhody, ktoré poskytuje štát, keby ste o nich boli informovaný?
Poskytneme vám prehľadné a aktuálne informácie o ich využití.

 

Lepší dôchodok

Je prirodzené, že každý človek starne, je ale rozhodujúce, v akej kvalite svoj život dožije.
Začnite sa na dôchodok pripravovať už dnes a strávte ho podľa svojich predstáv.  
 

Zabezpečenie príjmu

Vďaka životnému poisteniu vám pomôžeme ľahšie vybudovať finančnú istotu v prípade ohrozenia vášho príjmu.
Životný štandard si tak udržíte aj v prípade choroby alebo úrazu.

 

Naši partneri

Poisťovne
Banky a spotrebiteľské financovanie
Investičné spoločnosti
Správcovské spoločnosti
Stavebné sporiteľne
Leasing

Reakcie spokojných klientov