loader

O nás

Hodnoty a poslanie ProCare Partners

Spoločnosť PROCARE PARTNERS sa od svojho vzniku špecializuje na poskytovanie komplexných finančných služieb postavených na nezávislosti a individuálnom prístupe. Sme tím profesionálov s dlhodobými skúsenosťami v oblasti aktívneho riadenia financií. Svojimi službami prinášame nové inovatívne riešenia v oblasti sprostredkovania finančných služieb.

Poslanie PROCARE PARTNERS

Vytvorenie dostupného podnikateľského prostredia vo finančných službách, ktorého základom je Spolupráca postavená na vzájomnej úcte a rešpekte, a následne splnenie si obchodných a osobných cieľov každého spolupracovníka. Cieľom spoločnosti je dlhodobé stabilné partnerstvo s klientom, založené na dôvere, ktorého výsledkom je jeho finančná a časová prosperita. Sme novou generáciou finančných služieb, kde zmena na trhu je pre nás výzva.

Hodnoty PROCARE PARTNERS

 1. Partnerstvo
  • Každý člen tímu je pre nás partnerom
  • Serióznosť
  • Firma pre ľudí
 2. Podnikateľské prostredie
  • Sloboda a zodpovednosť
  • Dostupnosť podnikania
  • Zdravá súťaživosť
 1. Uznanie a rešpekt
  • Partnerov v podnikaní
  • Spolupráca postavená na vzťahoch
  • Vzájomná úcta a rešpekt
 2. Klienti
  • Doživotná starostlivosť
  • Finančná a časová prosperita
  • Spolupráca založená na dôvere a individuálnom prístupe

Klienti

Základom našich služieb je poskytovať profesionálne služby každému klientovi. Služby založené na dôvere, dlhodobej starostlivosti a individuálnom prístupe, ktorých výsledkom je klientova finančná a časová prosperita.

Služby

Vytváranie a zhodnocovanie rezerv

Vytvorenie finančnej rezervy je dôležité na bezpečné fungovanie každého človeka. Finančná rezerva predstavuje peňažné prostriedky, ktoré máte k dispozícii pre prípad nečakanej nepriaznivej udalosti alebo krátkodobej straty prímu.

Nové bývanie

Pokiaľ klient plánuje rekonštrukciu alebo kúpu nehnuteľnosti, základom je zanalyzovať jeho situáciu a posúdiť za akých podmienok si môže svoj sen o bývaní splniť. Následne zvážiť dostupné možnosti na finančnom trhu a pripraviť riešenie, ktoré bude kopírovať jeho individuálne možnosti a ciele.
Zabezpečenie bývania si vyžaduje väčšiu finančnú investíciu, bez ohľadu na to, či idete stavať, chcete rekonštruovať starší dom, alebo kúpiť nový byt.

Ochrana majetku

V živote každého človeka môžu nastať nepredvídateľné situácie, ktorým sa nemôže vyhnúť, ale mal by byť na ne pripravený, napríklad v podobe živelnej katastrofy, ktorej dôsledkom môže byť strata strechy nad hlavou alebo majetku.

Lepší dôchodok

Je prirodzené, že každý človek starne, je ale rozhodujúce v akej kvalite svoj život dožije. Preto je dôležité sa na obdobie dôchodku pripraviť. Ak začne klient s úsporami čo najskôr môže sa tešiť na dôchodok strávený podľa svojich predstáv a bez finančného zaťaženia.

Finančné zabezpečenie detí

Pre každého rodiča je najdôležitejšia perspektívna budúcnosť svojho dieťaťa, či už formou vzdelania alebo finančného zabezpečenia na lepší štart do života. Čím skôr sa na to rodičia pripravia tým lepšiu budúcnosť svojim deťom zabezpečia.
Každý rodič chce svojmu dieťaťu dať pokiaľ sa to len trochu dá, tak aj bezstarostnú budúcnosť. Veď deti sú to najdôležitejšie čo máme, a preto nám na srdci najviac leží predovšetkým finančné zabezpečenie ich budúceho života.

Štátne podpory a daňové výhody

Každý človek by využil výhody, ktoré poskytuje štát, keby bol o nich informovaný. Našim klientom poskytujeme prehľadné, no najmä aktuálne informácie o ich využití.

Plán vyplácania

Každý človek má plány a sny, na väčšinu z nich potrebuje financie. Bolo by ale príjemné keby sa nám plnili bez toho, aby sme museli ísť finančne do mínusu (úveru). Preto je dobré mať vytvorený plán vyplácania finančných prostriedkov v určitých časových intervaloch, ktorými môže klient disponovať pri plnení si svojich cieľov a snov.

Zabezpečenie príjmu

Životné poistenie má nezastupiteľné miesto v portfóliu každého z nás a jeho úlohou je Vám pomôcť ľahšie vybudovať finančnú istotu pre Vás a Vašu rodinu v prípade neočakávanej udalosti a dlhodobej alebo úplnej straty príjmu, či už z dôvodu choroby alebo úrazu. V takejto situácii vám má zabezpečiť udržanie si životného štandardu bez finančnej straty.

Spolupracovníci

Spoločnosť podporuje vytvorenie vlastného tímu ľudí a tým aj pracovného prostredia, poskytuje možnosť vytvorenia si vlastného pasívneho príjmu a pre ambicióznych možnosť stať sa spolumajiteľom spoločnosti.


Medzi základné hodnoty pre spolupracovníkov patria:

 1. Partnerstvo
  • Každý člen tímu je pre nás partnerom
  • Serióznosť
  • Firma pre ľudí
 2. Uznanie a rešpekt
  • Partnerov v podnikaní
  • Spolupráca postavená na vzťahoch
  • Vzájomná úcta
 1. Podnikateľské prostredie
  • Sloboda a zodpovednosť
  • Dostupnosť podnikania
  • Zdravá súťaživosť
 2. Sociálne zabezpečenie
  • Príspevok vo výške 5% z provízneho príjmu spolupracovníka za osobný výkon. Pripisovaný na osobný účet na ročnej báze
  • Sociálne krytie - od pozicie Consultant
  • Sociálny fond - zabezpečuje dôchodok a pozostalých v prípade úmrtia

Kariéra

Profesia finančného sprostredkovateľa patrí v rebríčkoch medzi najlepšie platené profesie. Finančné služby poskytujú príležitosť pre každého, kto túži byť úspešným a je pripravený na tom pracovať.

Spoločnosť svojim spolupracovníkom ponúka:

 1. Informačnú a technickú podporu
  • vlastný informačný systém
  • vlastný firemný email
  • aktuálne produktové informácie
  • investičné odporúčania
  • virtuálnu mobilnú sieť
 2. Podporu podnikania
  • kontrola kvality portfólií
  • právna pomoc
  • možnosť využívať výhody u partnerských spoločností
  • balík korporátnych prezenčných a obchodných materiálov
 3. Produkty z celého trhu
  • pracujeme naprieč celým trhom
  • veľké portfólio produktov
 1. Odmeňujeme najlepších
  • letné cesty
  • zimné cesty
  • PROCARE trip
 2. Firemné podujatia
  • konferencie
  • teambuildingy
  • PROCARE day
 3. Firma sa o Vás postará
  • transparentný provízny systém
  • pasívny príjem
  • fixný príjem
  • manažérsky dodatok
  • vlastný sociálny systém
  • partnerstvo

Partneri

Poisťovne

http://www.uniqa.sk/home/http://www.union.sk/http://www.kpas.sk/index.cfmhttp://www.groupama.sk/http://www.qbeeurope.com/slovakia/index.asphttp://www.axa.sk/http://www.csob.skhttp://www.kooperativa.sk/index.cfmhttp://www.allianzsp.sk/http://www.generali.sk/https://www.europska.sk/online-poisteniehttp://www.aigpoistenie.sk/sk-domov_887_216442.htmlhttp://www.astrapoistovna.sk/http://www.wuestenrot.sk/

Stavebné sporiteľne

http://www.pss.skhttp://www.csob.skhttp://www.wustenrot.sk

Banky a spotrebiteľské financovanie

http://www.zuno.skhttp://www.unicreditbank.skhttp://www.cfh.skhttp://www.tatraleasing.sk/sk.html/http://www.vub.skhttp://www.csob.skhttp://www.oberbank.skhttp://www.sberbank.skhttp://www.otpbank.skhttp://www.privatbanka.skhttp://www.slsp.skhttp://www.primabanka.skhttp://www.tatrabanka.sk

Správcovské spoločnosti

http://www.cpinvest.czhttp://www.iad.skhttp://www.conseq.sk#

Vzdelanie

Uvedomujeme si, že vlastný vzdelávací systém a prehľadná profesionálna kariéra je základom úspechu každého nového spolupracovníka s možnosťou priamo svojimi aktivitami ovplyvňovať svoj príjem, preto ho považujeme za kľúčový bod v systéme našej spoločnosti.

Pre spolupracovníkov je pripravený jednotný vzdelávací systém zahŕňajúci:

 • finančné vzdelávanie
 • obchodné vzdelávanie
 • manažérske vzdelávanie
 • podnikateľské vzdelávanie

Našich spolupracovníkov neustále motivujeme k zvyšovaniu svojich odborných vedomostí a schopností. Nielen v rámci pravidelného vzdelávania, ale aj možnosťou získať uznávané školenia z oblasti obchodníckych a komunikačných zručností.


Prípravu a prihlasovanie na odborné skúšky našich spolupracovníkov zabezpečujeme prostredníctvom portálu Slovenskej bankovej asociácie – www.sbaeduca.sk

Kontakt

mapa

Ružomberok Žilina Zvolen Humenné Bánovce nad Bebravou Bratislava Site map

PROCARE PARTNERS s.r.o.
Dunajská 8, 811 08 Bratislava

infolinka: 0948 150 150

Back Office

Barbora Hupková
Dunajská 8, 811 08 Bratislava
Tel: 0917 756 210
e-mail: ba@procarepartners.sk

Front Office - kancelária Ružomberok

Barbora Lukáčová
Madačova 1/A, 034 01 Ružomberok
Tel: 0917 659 011
e-mail: procarepartners@procarepartners.sk
e-mail: procarepartners@gmail.com

Ing. Vladimír Šimek
Madačova 1/A, 034 01 Ružomberok
Tel: 0917 659 130
e-mail: vladimir.simek@procarepartners.sk

Mária Letková
Madačova 1/A, 034 01 Ružomberok
Tel: 0905 396 602
e-mail: maria.letkova@procarepartners.sk

Tomáš Hliničan
Madačova 1/A, 034 01 Ružomberok
Tel: 0907 470 701
e-mail: tomas.hlinican@procarepartners.sk

kancelária Žilina

Ing. Eduard Šorman
Jána Milca 750/58, 010 01 Žilina
Tel: 0907 775 570
e-mail: eduard.sorman@procarepartners.sk

kancelária Bánovce nad Bebravou

Michal Mikloš
Námestie Ľ. Štúra 1796/5A, 57 01 Bánovce nad Bebravou
Tel: 0905 889 177
e-mail: michal.miklos@procarepartners.sk

kancelária Zvolen

Peter Rybár
Námestie SNP 19, 962 01 Zvolen
Tel: 0915 559 007
e-mail: peter.rybar@procarepartner.sk

kancelária Humenné

Mgr. Denisa Barníková
Mierová 98, 066 01 Humenné
Tel: 0915 376 025
e-mail: denisa.barnikova@procarepartners.sk